Daryeelka Carruurta Ogeysiiska Washington wuxuu ka caawiyay in uu la cayaaro 1 ilmo leh xanaano caruur oo tayo sare leh Sanitan sanadkii hore.

Xarunta Waxqabad ee u doodista Xanaanada Carruurta!

Ku soo dhawoow Child Care Aware ee Washington Xarunta Waxqabadka U doodista! Hoos ka eeg digniintayada u doodista ee u dambaysay, ama si aad isu diiwaangeliso liiska digniinta iimaylka si aad ula socoto fursadaha u doodista mustaqbalka!

1

Hadda u doodo!

Sharci-dajiyayaashu waxay u baahan yihiin inay kaa maqlaan muhiimadda ay leedahay nidaamka waxbarashada hore ee xooggan! Xaruntayada waxqabadka ayaa fududaynaysa. Qor fariin gaaban oo ku dar ciwaankaaga, xaruntayada hawleed waxay si toos ah kuugu soo diri email sharci-dajiyayaasha gobolkaaga! (Ingiriisi / Isbaanish)

2

Isku qor digniinta Ficil