Daryeelka Carruurta Ogeysiiska Washington wuxuu ka caawiyay in uu la cayaaro 1 ilmo leh xanaano caruur oo tayo sare leh Sanitan sanadkii hore.

Ficilada Xilliyeedka Hadda

Xeer-dejiyeyaasha ayaa samaynaya go'aammo adag oo ku saabsan barnaamijyada lagu maalgelin doono miisaaniyadda Golaha iyo Golaha. Halkan riix si aad si fudud ugu dirtid sharci-dejiyeyaashaada si ay u taageeraan xannaanada carruurta ee tayo sare leh iyo carruurta iyo qoysaska ku tiirsan.

Ka caawi qoysaska inay la kulmaan hoylaawayaal helitaanka xanaanada caruurta ee tayo sare leh! Waxaad si fudud u soo diri kartaa wakiiladaada halkan. 

Sharci-dajiyayaasha Federaalka waxay tixgelinayaan maal-galinta fasaxa caafimaad ee qoyska. Halkan riix si aad u sheegto saraakiisha la soo doortay ee fasaxa caafimaad ee qoysku u qaban karo qoyskaaga.

U sheeg xubnahaaga kiniisada si ay u taageeraan Xannaanada Carruurta Qoysaska Shaqeeya iyo u mahadnaq kuwa horey u saxiixay! Halkan riix si aad u soo dirto email-ka taageerada.