(Wax dheeri ah baro)

Taageeradaadu waxay caawisaa carruurta Washington!

Ka qayb qaadashadaada waxay saameyn ku yeelataa nolosha carruurta maanta iyo mustaqbalka iyagoo taageeraya xannaano carruureed tayo sare leh iyo barashada hore ee Washington. Deeqiddaada:

  • Waxay bixisaa macluumaadka iyo khadadka xannaanada carruurta ee bilaashka ah ee qoysaska Washington
  • Waxay taageertaa tababbar tayo sare leh, tababarid iyo deeq waxbarasho oo hore loo fidiyo bixiyeyaasha xanaanada cunugga
  • Waxay naga caawisaa u doodidda sharciga iyo siyaasadaha kor u qaada xanaanada carruurta tayada leh ee qoysaska oo idil

Caawin toos ah ama naga caawi Amazon oo dhoola cadeynaysa.