Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Bixiyeyaasha Xannaanada Carruurta

Horumari waxbarashadaada si aad u horumariso xirfadaada. Fiiri deeqaha waxbarasho ee bixiyaha.

Child Care Aware ee Washington Deeqaha waxbarasho waxay kordhiyaan tayada daryeelka ilmaha ee gobolkeena anagoo taageeraya horumarinta xirfadeed ee:

  • Xirfadaha hore ee xirfadaha barashada Early Achievers
  • Early Achievers iyo tababarayaasha ECEAP

Shahaadada Bachelor's Degree Deeq waxbarasho

Meant for early learning professionals working at a Early Achievers enrolled program. Our Bachelor’s Degree Pathways Scholarships are contract based for 12 months, and include BA completion, DTA/Pre-BA and the Montessori Credential. 

Deeq-waxbarasho oo shahaado tababarnimo ah

Child Care Aware ee Washington waxay siisaa deeq waxbarasho Early Achievers iyo tababarayaasha ECEAP iyo hogaamiyaha shaqaalaha University of Washington Shahaadada barnaamijka tababarka ku saleysan tababarista.

Deeq waxbarasho ee Adeegyada Aadanaha ee Degmada Pierce

Child Care Aware ee Washington waxay siisaa deeqo waxbarasho xirfadlayaasha daryeelka ilmaha ee hadda jira iyo kuwa rajaynaya xirfadlayaasha daryeelka ilmaha ee ku nool ama ka shaqeeya degmada Pierce, gobolka WA.