Arrimaha Tilmaamaha Carruurta

90% maskaxda ilmaha waxay ku dhacdaa da'da 5.

Xannaanada carruurta ee tayada waxay caawineysaa carruurta
ku sii fiican dugsiga iyo nolosha.

Daryeelka Carruurta Ogeysiiska Washington wuxuu ka caawiyay in uu la cayaaro 1 ilmo leh xanaano caruur oo tayo sare leh Sanitan sanadkii hore.

In News

In News

Inta badan waxay ku guuleysteen Xannaanada Ilmaha Xannaanada laga bilaabo 2020 Kulan Casumaadda CVEID-19-Vetoes Gomes

Child Care Aware ee Washington wuxuu ku amaanayaa Guddoomiyaha Inslee iyo hoggaankiisa Waaxda Caruurta, Dhallinta, iyo Qoysaska (DCYF), in aysan ka soo horjeedin qaansheegadka la xiriira daryeelka carruurta ama maalgelinta miisaaniyadda ee la sameeyay inta lagu gudajiray Kalfadhiga Sharci dejinta 2020. Sida uu Guddoomiyuhu sheegay, “shaqaalaha daryeelka caruurtu waa nidaam taageero oo muhiim ah halgankaan… shaqo bay tagayaan […]

Read More →

Saameynta Washington

14,456

qoysas

helay sannadkii hore daryeelka carruurta ee tayada leh

3,921

bixiyeyaasha

xannaaneyn horumarin ah oo ay ka qayb qaadatay Early Achievers

1,000+

deeq waxbarasho

loo siiyay waxbarashada bixiyaha