Daryeelka Ilmaha Tayada leh waxa uu caawiyaa Caruurta iyo Qoysaska Barwaaqo

wooden pattern

Khayraadka Qoysaska

In ka badan 13,000 oo qoys ayaa daryeelka ilmaha ka hela daryeelka ilmaha oo ka warqaba WA sannad kasta.

wooden pattern

Ilaha loogu talagalay Bixiyeyaasha Xannaanada Carruurta

In ka badan 10,000 bixiyayaasha xanaanada cunugga ee Washington ayaa tababar iyo taageero ka hela Child Care Aware ee Washington sanadkii.

wooden pattern

Xallinta Xiisadda Xannaanada Carruurta

Child Care Aware ee Washington iyo Child Care for WA ololaha WA waxay u dagaalamaan xalal la gaari karo ee dhibaatada daryeelka ilmaha.

Maxaa Cusub