wooden pattern

Tababarka & Agabka loogu talagalay Bixiyeyaasha Xannaanada Ilmaha

Child Care Aware ee Washington waxay kaa caawinaysaa inaad hesho tababarka, agabka, iyo agabka aad u baahan tahay si aad u socodsiiso ganacsigaaga daryeelka ilmaha. Laga soo bilaabo tababbarka ilaa waxbarashada sii wadida, deeqaha waxbarasho ilaa dib u soo celinta kharashka, waxaanu halkan u joognaa inaanu ku taageerno bixiyayaasha shaqada muhiimka ah ee aad qabato.

Tababarada soo socda

Deeq waxbarasho

Child Care Aware ee deeqaha waxbarasho ee Washington waxay taageertaa horumarinta xirfadeed ee xirfadlayaasha waxbarashada hore ee Early Achievers, iyo sidoo kale Early Achiever iyo tababarayaasha ECEAP.

Taageerada Ganacsiga

Waxaan bixinaa taageerooyin xirfadeed iyo hawleed oo muhiim ah si aan uga caawino bixiyeyaasha socodsiinta ganacsi daryeel ilmo oo caafimaad qaba.