wooden pattern

Khayraadka Qoysaska

Ilaha loogu talagalay Caafimaadka Maskaxda ee shucuurta Bulshada

Haysashada Rajada, La-tashiga Caafimaadka Maskaxda ee Dhallaanka-Hore

Kheyraadka lagula hadlayo carruurta ee ku saabsan cunsuriyadda

Halkan ku dhufo liiska agabka kala hadalka carruurta ee cunsuriyadda.

Kheyraadka loogu talagalay Dhibcaha Canshuurta Federaalka/lacag celinta

Lacagta Canshuurta Qoyska Shaqeeya – Gobolka Washington

2021 Dakhliga Canshuurta Carruurta ee Federaalka

Sanduuqa Difaaca Carruurta ee Khayraadka Canshuurta Carruurta ee Federaalka

Kheyraadka Koriinka Carruurta

Khayraadka Bulshada Kale