Deeq-waxbarasho oo shahaado tababarnimo ah

For Early Achievers, ECEAP coaches and lead staff at the University of Washington.

Child Care Aware ee Washington waxay siisaa deeq waxbarasho Early Achievers iyo tababarayaasha ECEAP iyo hogaamiyaha shaqaalaha University of Washington Shahaadada barnaamijka tababarka ku saleysan tababarista.

For questions about any of the pathways below, contact deeq waxbarasho@childcareawarewa.org

Deeq-waxbarasho oo shahaado tababarnimo ah

Faa'iidooyinka deeqda waxbarasho

U qalmida

Filashooyinka

Wakhtiga kama dambaysta ah

Codsiga

  • Waxay daboolaysaa lacagta waxbarashada iyo khidmadaha waxbaridda, oo toos loogu shubo University of Washington
  • Books reimbursement of up to $500 per contract

 

  • Be employed as an Early Achievers or ECEAP coach or lead staff
  • Codsadey University of Washington shahaadada barnaamijka tababarka tababar ku salaysan
  • Buuxi University of Washington shahaadada barnaamijka tababarka tababar ku salaysan
  • Aqoonyahanadu waa inay la joogaan shaqaalahooda isku midka ah mudo 6 bilood ah ka dib markay dhammeeyaan dhamaystirka qandaraasyada sanadlaha ah

We are currently accepting applications for this scholarship. 

Submitting an application does not guarantee funding and notifications are sent via email.